Nieuwe manieren om te communiceren

De wereld is ontzettend hard aan het veranderen en we zijn continu bezig met het zoeken naar nieuwe manieren om te communiceren. We hechten nu steeds meer waarde aan stabiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit. In deze blog nemen we jou mee in de nieuwe manieren van communicatie!

Nieuwe vorm van berichtenverkeer

Veel bedrijven werken nauw samen met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, toeleveranciers, vervoerders, groothandels en retailers. Het is natuurlijk van groot belang dat al deze partijen zo goed mogelijk samenwerken met elkaar. Binnen deze fase speelt Edifact een grote rol. Dit is namelijk het formaat dat zorgt dat alle documenten die handelspartners met elkaar uitwisselen, efficiënter en effectiever wordt verwerkt. De menselijke factor is op deze manier niet meer nodig en er blijft meer tijd over voor bijvoorbeeld meerwaarde creëren voor de eindklant. 

Marketing automation & interne communicatie

Marketing automation wordt steeds vaker gebruikt, maar wat veel organisaties vergeten is dat marketing automation ook goed gebruikt wordt voor de interne communicatie. Normaliter wordt marketing automation gebruikt om content te personaliseren en de betrokkenheid te vergroten. Marketing automation gaat in 2022 ook gebruikt worden om te kijken in welke digitale kanalen werknemers geïnteresseerd zijn. Op deze manier beantwoord je vragen als; welke content hebben werknemers bekeken op het intranet? Wie heeft het medewerkers-tevredenheidsonderzoek ingevuld? Wie heeft de trainingsvideo’s bekeken? De antwoorden van deze vragen helpen je vervolgens om de communicatiestrategie aan te passen. 

Luister goed!

Bij communicatie denken we al gauw aan manieren om te spreken, informatie uitwisselen en jezelf hoorbaar maken. Helaas vergeten we vaak dat luisteren ook net zo belangrijk is. Er moeten meer gesprekken gevoerd worden waarbij er echt wordt geluisterd naar de medewerkers. Wat is de realiteit voor de collega’s? Voelen zij zich wel veilig? Zijn er genoeg maatregelen genomen? Wat moeten we doen om te zorgen dat de medewerkers zo min mogelijk angst ervaren? Zet bijvoorbeeld anonieme enquêtes uit over alle medewerkers en maak onderwerpen bespreekbaar. Luister goed naar je medewerkers en weet wat er speelt. 

Versterk online beleidsontwikkeling

Er zijn (gelukkig) steeds meer digitale middelen om online sessies te organiseren met alle medewerkers. Met allerlei online survey systemen achterhaal je de mening van alle medewerkers. Daarnaast zijn er ook genoeg digitale werk-borden mogelijk om online te discussiëren en brainstormen. Het vraagt zeker meer begeleiding, maar op deze manier heb je ook bruikbare uitkomsten waar veel medewerkers zich gehoord voelen. De online hulpmiddelen worden steeds belangrijker en uitgebreider. Zorg dat je dit ook hanteert en pas alle uitkomsten weer toe op je strategische doelstellingen.